Warning: Creating default object from empty value in /home/hydrobio/public_html/plugins/system/jfdatabase/jfdatabase_inherit.php on line 303
Морските Харпактикоиди на Исландия
Warning: Creating default object from empty value in /home/hydrobio/public_html/plugins/system/jfdatabase/jfdatabase_inherit.php on line 303

Warning: Creating default object from empty value in /home/hydrobio/public_html/plugins/system/jfdatabase/jfdatabase_inherit.php on line 303

Warning: Creating default object from empty value in /home/hydrobio/public_html/plugins/system/jfdatabase/jfdatabase_inherit.php on line 303

Warning: Creating default object from empty value in /home/hydrobio/public_html/plugins/system/jfdatabase/jfdatabase_inherit.php on line 303

Warning: Creating default object from empty value in /home/hydrobio/public_html/plugins/system/jfdatabase/jfdatabase_inherit.php on line 303

Морските Харпактикоиди на Исландия

Доц. д-р Апостол Апостолов обяви реалзирането на единственото и най-изчерпателно проучване върху копеподната фауна на Исландия, озаглавено "Les Harpacticoides Marins (Crustacea, Copepoda) d'Iclande".

Книгата щателно обхваща осем години в определяне и класифициране на проби от площ от 758 000 квадратни метра и дълбочина от 20 до 3500 метра между Гренландия, Исландия и Фарьорските острови.

В Монографията се описват тридесет и три вида, принадлежащи към двадесет и три рода от осем семейства. Установени са двадесет и един вида от петнадесет рода, които са нови за науката, включително новият род PontobradyaДруги седемнадесет рода са нови за фауната на Исландия.

Книгата базира своите изследвания и резултати на материали от проби, събрани в рамките на програмата  BIOICE.